Web Tasarım Firması

Azrail - 2005

Bir Feramuz Güvenlik Maceras / Alfa Yaynlar

19’la Londra ve Zürih’te balayan soluk kesici macera Azrail’le Sarajevo ve Roma’da devam ediyor…

Feramuz Güvenlik irketinin orta Sinan Dorukan mesleinin en ilginç vakalarndan birini çözmeye çalrken gerçek akla hiç ummad bir biçimde tanr. Psiik güçleri kantlanm olan Carla’nn anlatt gibi, 12. yüzyldan beri her yaamda sevgili olduklarna gerçekten inanr m bilinmez ama bu kadn için hissettiklerini, geride brakt saysz ak maceralaryla karlatramayacann farkndadr.

Ancak Carla ve kardei Gheorghe’nin geçmite ailelerine kar ilenmi suçlar ortaya çkarmak için hayatlar pahasna mücadele ettikleri acmasz Spencer Darius’un uluslararas dolandrclk giriimini önlemeye çalmalar, Sinan’ kötü sürprizlerle dolu bir dünyann içine çekecektir.

Yollar, önce Bosna Hersek’ten, sonra Roma’dan geçerek Sinan’ bir tek kiiye doru götürecektir. O kii de Spencer Darius’dan ald kanl ileri kendi yöntemlerine göre laykyla yerine getirip sonunda parasn kazanmak üzere hedefe kilitlenmi bir profesyonel olan eski asker Vito’dur. Ancak biri kendinden çalnan geri almak, dieri ise daha fazlasna sahip olmak uruna hiçbir eyden saknmayan iki savaç, günü geldiinde kaderleriyle yüzleeceklerdir.

Doutan savaç karakteri ve yaam süresince kazand donanmlar sayesinde, Carla’y korumak için karsna çkan herkese hak ettii muameleyi bir sanatç edasyla sunan Sinan da hedefe doru ilerlerken baz bedeller ödemek zorunda kalacaktr.

Feramuz Güvenlik’in dier orta Attila, balad her ii tek bana bitirmekten baka bir yöntem bilmeyen dostunun yardmna koacaktr komasna. Ama…