Web Tasarım Firması

Abluka - 2014

19 ubat 2001'de Milli Güvenlik Kurulunda (MGK) Cumhurbakan Ahmet Necdet Sezer ile Babakan Bülent Ecevit arasnda yaanan gerginlik Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizinin patlamasna yol açt. Kamuoyunda "Kara Çaramba" olarak adlandrld. Hükümet "dalgal kur" politikasna geçme karar ald.

Kriz döneminde 22 banka ve binlerce irket batt. Sadece 2001'in ilk üç aynda on binden fazla bankac isiz kald. Reel sektörle beraber kayplar daha da büyüyerek elli binlere ulat. Ekonomiyi kurtarmak için Kemal Dervi Amerika'dan geldi. 2002 genel seçimlerinde AK Parti parlamentodaki sandalyelerin yaklak üçte ikisini kazanarak tek bana hükümet kurma yetkisini kazand... Tek bana!

Seçimlere kadar olan süreç içerisinde ekonomik kaos ülkeyi yerle bir ederken Mat-Bank Yönetim Kurulu Bakan ahbaz gelecei herkesten önce görür. Genel Müdür Mehmet ie koyulup krizden frsat çkarmaya çalr. Ünlü haber yapmcs Yeim'in doasnda deiimlere hemen adapte olmak zaten vardr. Kader Esra'y bankaclktan üzüm balarna yollar. Bambaka bir hayat onu bekliyordun Genel Müdür Yardmcs Kazm hzla dibe vurur. Özcan ise arap iinde krizden zarar görmeyeceini düünüyordur. George W. Bush Türkiye'nin geleceine karar verirken "beyaz yakallar" için hayat ayn kalmayacaktr.

Hakan Karahan son romannda 2001 ekonomik krizinde yaanan gerçekleri bir senaryo tadnda yazya dökerek okuyucunun gözünün önünden film kareleri gibi geçmesini salyor.